TISZTELT VÁSÁRLÓINK!!!COVID-19.aktuális helyzet!!!!NYITVA VAGYUNK!!!>

                   

 1. Az üzletek nyitvatartásával kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések
 2. § (1) Az ott foglalkoztatottak kivételével tilos – az e rendelet szerinti kivétellel – az üzletben tartózkodni.
  (2) A kijárási tilalmon kívüli időben az R.-ben meghatározott időben és feltételekkel megengedett a tartózkodás és
  a vásárlás
  a) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben,
  b) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (így különösen illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert,
  vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító) üzletben,M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 36. szám 1503
  c) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység
  elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (így különösen a járművet,
  a gépet, az alkatrészt, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben)
  , ide nem értve a főtevékenységként
  szórakoztató és háztartási elektronikai eszközöket forgalmazó üzletet,
  d) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben,
  e) a mezőgazdasági üzletben, ideértve a műtrágyát értékesítő üzletet és a vágóhidat,
  f) a kertészeti árudában, a faiskolában,
  g) a piacon, a helyi termelői piacon, az ott található, a (3) bekezdés alapján kötelezően bezárt üzletek kivételével,
  h) a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt, az optikai és látszerészeti eszközöket forgalmazó üzletben,
  az állatgyógyszertárban,
  i) az üzemanyagtöltő állomáson,
  j) a nemzeti dohányboltban és
  k) az újságosnál.
  (3) A (2) bekezdésben fel nem sorolt üzlet köteles zárva tartani.
  (4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti ideiglenes védelmi intézkedés betartásáról az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles
  gondoskodni.
  (5) A vendéglátó üzletben való tartózkodás – az e rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések
  szerint, az R. szabályai értelmében – az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges
  időtartamig megengedett. A vendéglátó üzlet e rendelet alkalmazásában nem minősül üzlet.

                                                     NYITVA tart.

    A megrendelt akkumulátorokat    

              Tatabányai lakcímre     kiszállítjuk!!!

Érdeklődni az megrendelt árucikkek iránt az alábbi telefonon lehet:

     Tel:06-20-329-4347

vagy a honlapon:www.akkugyorsszerviztatabanya.hu